Vision
วิสัยทัศน์

SMEs Success Solution
“ผู้นำด้านยกระดับ SMEs ไทย ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ และสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก”

Mission
พันธกิจ

ให้บริการด้านผลิตสื่ออย่างครบวงจร
สร้างช่องทางการตลาด
เสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้
มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าไทย

Message From
CEO

นับจากนี้ไป PMG Corporation ไม่ได้แค่พัฒนา SMEs แต่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

(คุณพิสิษฐ์ ประกิจวรพงษ์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กลุ่มธุรกิจ

PMG Corporation

Media Solution

แพลทฟอร์มสนับสนุนการโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการแบบครบวงจร ทั้งทางโทรทัศน์  ออนไลน์ และสิ่งพิมพ์

Digital Solution

ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนากลยุทธ์ การใช้เครื่องมือออนไลน์

Training Solution

สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และทักษะเชิงวิชาชีพทั้งรูปแบบ  ออนไลน์และออฟไลน์ โดยกูรูมืออาชีพ

Event Solution

จัดงานกิจกรรม และงานแสดงสินค้านิทรรศการแบบครบวงจร

Trading & E-Commerce Solution

พัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการขยาย  ตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และช่องทางอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

item

เชิญผู้ประกอบการอาหาร-เครื่องดื่มร่วมสัมมนา “รู้จีน – ฮ่องกง ไม่รู้จน” วันที่ 11 มิ.ย.62 ร.ร.อโนมา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมก...

item

พร้อมแล้ว ! งานมหกรรมธุรกิจธุรกิจแฟรนไชส์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี 4-7 กรกฎาคม 2562 ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย คุณวีระยุทธ  เ...

item

ชวนผู้ประกอบการฟังสัมมนาฟรี เพิ่มยอดขายสุดปังแบบมือโปรด้วย Line@

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 256...

ชี้ช่องรวย โอกาสโตของคนตัวเล็ก

  Watch Video, about
  team work

  Take a look

  Our work

  Media Solution

  การผลิตสื่อครบวงจร ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย

  Digital Solution

  การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนากลยุทธ์ การใช้เครื่องมือออนไลน์ สร้าง และดูแลโซเชียลมีเดีย รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายทั่งในและต่างประเทศให้ภาคธุรกิจ SME ผ่านช่องทาง E-Commerce Platform

  Event Solution

  การจัดงานกิจกรรม และงานแสดงสินค้านิทรรศการแบบครบวงจร

  Training Solution

  การสร้าง และถ่ายทอดองค์ความรุ้ด้านการบริหารจัดการ และทักษะเชิงวิชาชีพผ่านสถาบันอบรม

  Design and Trading Solution

  การพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

  item

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  ภาครัฐ

  item

  EGA

  ภาครัฐ

  item

  ประชารัฐ

  ภาครัฐ

  item

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ภาครัฐ

  ©2017 PMGCORPORATION.CO.TH All Rights Reserved.