Author Archive for: "pmgadmin"
item

SMART SME EXPO 2018

               ...

Read More
item

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ

Read More
item

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 256 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น ด้วยการนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนระบบผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ได้

Read More
item

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดลพบุรี และ ตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน

  โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุ...

Read More
item

งานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ปี 2562 และ กิจกรรม Open House ศึกษาดูงานการทำงานของศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่าง ๆ ของ ปณท. รวมถึงการแสดงศักยภาพในภารกิจด้านต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุน Eartern Economic Corridor (EEC) หรือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Read More
item

Thailand International Identities 2018 และ SME TRANSFORM #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อมSMEไทยสู่สากล

แสดงการรวมพลังเครือข่าย ประชารัฐ ในการขับเคลื่อนและยกระดับ SME สู่ยุค 4.0 โดยชี้ให้เห็น โอกาสและแนวทางในการ ปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Transform) พร้อมนำเสนอกลไกในการยกระดับ SME ทุกกลุ่ม ทุกมิติ ทั่วประเทศ

Read More
item

กิจกรรม Rally OTOP ชุมชน “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และบริการตามความพร้อมและอัตลักษณ์ของชุมชน

Read More
item

SMART SME EXPO 2019

               ...

Read More
item

ไทยแลนด์มอลล์ชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรกร สู้ภัยโควิด 19 โครงการ “Farm To Home” ผักปลอดสารส่งถึงบ้าน

ไทยแลนด์มอลล์คลอดโครงการ “Farm To Home” อาส...

Read More
item

พีเอ็มจีจับมือแจ๋วไฮโซ จัดแคมเปญมิตรภาพ “บริการพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19” รายได้บริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ. ขาดแคลน

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  จับมือ บริษัท แจ๋วไ...

Read More