รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบไว้เพื่อเป็นเกียรติแด่ บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จำกัด

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2558

มอบให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบไว้เพื่อเป็นเกียรติแด่ บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จำกัด

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2558

มอบให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559


โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศขอมอบไว้เพื่อแสดงว่า “โครงการ Low Cost SME On AirW

โดย บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ได้รับรางวัล Creator Awards ด้านสังคม

ในการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประจำปี 2558/7 Innovation Awards 2015

ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558