เหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรยกระดับทักษะนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัลมืออาชีพ (DPR4.0)

item

เหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรยกระดับทักษะนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัลมืออาชีพ (DPR4.0) ได้แก่ คุณดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และสื่อสารการตลาด, คุณวีรนิจ ทรรทรานนท์ จาก Taklong.com, คุณกรกนก จึงภักดี วิทยากรและที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์, คุณเสกสรร เทิดสิริภัทร วิทยากรสอนการถ่ายวีดีโอ และคุณยุทธนา จันทวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดสด เดินทางบันทึกเทปรายการ SME Smart Service พร้อมถ่ายคลิปเพื่อโปรโมทหลักสูตรแรงแห่งปี ที่เหล่านักพีอาร์ที่ต้องการเสริมแกร่งสื่อดิจิทัลพลาดไม่ได้ !! โดยได้รับเกียรติจากคุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานกรรมการ และคุณวีระยุทธ เชื้อไทย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ สตูดิโอสมาร์ทเอสเอ็มอี