โครงการ China Productivity Center (CPC) ประเทศไต้หวัน

item

Smart SME Channel โดยบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดยคุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร ผู้อำนวยการ SME Solution ให้การต้อนรับคาราวานนักธุรกิจชาวไต้หวัน จาก โครงการ China Productivity Center (CPC) ประเทศไต้หวัน ที่ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสตูดิโอ พร้อมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างพีเอ็มจีและไต้หวัน ในการขยายตลาดจับกลุ่มลูกค้าเพิ่ม กับเทรนด์ธุรกิจสีเขียวในประเทศไต้หวันกับการจัดแสดงสินค้า Smart SME EXPO ที่ทางพีเอ็มจีจัดยิ่งใหญ่ทุกปี ซึ่งจะได้สานสัมพันธ์ความร่วมมือในครั้งนี้ต่อไป