เชิญชวนนักประชาสัมพันธ์ที่ต้องการก้าวทันสื่อในยุค 4.0 มาเพิ่มเติมความรู้กับหลักสูตร ยกระดับทักษะนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัลมืออาชีพ (DPR4.0)

item

เชิญชวนนักประชาสัมพันธ์ที่ต้องการก้าวทันสื่อในยุค 4.0 มาเพิ่มเติมความรู้กับหลักสูตร ยกระดับทักษะนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัลมืออาชีพ (DPR4.0) ที่จัดโดย บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 หลักสูตรนี้ครบเครื่องไปด้วยความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสารทั้งออฟไลน์และออนไลน์ครบองค์รวมเพิ่มพูนทักษะการบริหารเครื่องมือสื่อดิจิทัลการจัดการปัญหาและการจัดการสื่อยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและที่สำคัญยังช่วยสร้างฐานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วย สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-3894-5528