หมุนทันเทรนด์ธุรกิจความงาม ชวนฟังบรรยายฟรี “สร้างแบรนด์เป็น..เข็นแบรน์ดัง”

item
หากคุณไม่อยากตกเทรนด์ธุรกิจความงามต้องหมุนตามให้ทัน  เสริมแกร่งธุรกิจด้วยการสร้างจุดเด่นแบรนด์สินค้าให้น่าสนใจ ชวนฟังบรรยายฟรี ในหัวข้อ “สร้างแบรนด์เป็น..เข็นแบรน์ดัง”  โดยผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562  เวลา 13.00-16.00 น. ณ DD Mall  จตุจักร ชั้น 7  สถานีรถไฟฟ้า MRT กำแพงเพชร  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนฟรี โดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฎบนหน้าจอ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 06-3894-5528  
 
ลงทะเบียนคลิก >> https://www.smartsme.club/index.php?frmeventID=15