สสว.ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดสัมมนาฟรี ! ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์

item

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรี ในหัวข้อ ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์ โดย ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร เจ้าของเพจ คิด/เล่า/ถ่าย/ตัด : เคลียร์ชัด ๆเรื่อง Video Content ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ RMUTT Innovation Knowledge Center ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ 08-6314-1482

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562

ณ ห้อง Ballroom ศูนย์ RMUTT Innovation  Knowledge Center ชั้น 7

ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพฯ
………………………………………………………………………………

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
09.05 – 09.10 น. ชมวีดีทัศน์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2562
09.10 – 09.25 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

09.25 – 09.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
09.30 – 09.45 น. กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ

โดย คุณนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

09.45 – 12.00 น. WORKSHOP เปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายสุดปัง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. สัมมนา“Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์ ” โดย ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. สัมมนา “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์ ” (ต่อ) โดย ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

16.30 น. ตอบข้อซักถาม /สรุปปิดท้ายงานสัมมนา

***************************************************

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม