มอบตู้เติมน้ำมันเติมบุญ : ออสซี่ออยล์

item

มอบตู้เติมน้ำมันเติมบุญ :  บริษัท  ออสซี่ออยล์  จำกัด  นำโดย ประธานกรรมการบริหาร คุณสมโชค เดชะ  เดินทางขึ้นเหนือมอบบริจาคตู้เติมน้ำมันอัตโนมัติ  ให้กับวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  โดยมีพระครูปลัดวรกร เขมปญโญ (พระครูบาน้อย เขมปญโญ) เจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้ทางวัดได้ใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็ว ๆนี้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดได้ที่ : ประชาสัมพันธ์โครงการ คุณกัญญา  จักรพีระ (หญิง) โทร.09-7926-4492