พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น มอบทุนในโครงการอิ่มบุญกับ SMART SME EXPO 2018 แก่นักเรียน รร.วัดมูลจินดาราม

item

Smart SME EXPO 2018 โดยบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)โดยคุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร ผู้อำนวยการฝ่าย SME Solution และ หมอดี – สุพัชญานิณค์ สินณพรภัดดี นำเงินบริจาคในโครงการอิ่มบุญกับ Smart SME EXPO 2018 มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนที่ยากจนและยากไร้ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม โดยมีคุณพัชรี เหลืองอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลจินดารามพร้อมด้วยคุณครู และน้อง ๆนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ทางผู้บริหารพีเอ็มจียังมีโครงการช่วยเหลือน้อง ๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ยังมีความมุ่งมั่นต้องการศึกษาต่อด้วยปณิธานแน่วแน่ในการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนองค์ความรู้แก่สังคมส่วนรวมต่อไป