บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค พลังประชารัฐ

item
คุณณรินณ์ทิพ  วิริยะบัณฑิตกุล ประธานบริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วย คุณวิมลณ์เกศ  สุวพัฒน์ธุนากร ผู้อำนวยการฝ่าย SME Solution ให้การต้อนรับ  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค พลังประชารัฐ ที่เดินทางมาบันทึกเทปรีวิวนโยบายโค้งสุดท้ายพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยคุณสักกฉัฐ  ศิวะบวร ผู้บริหาร บริษัท บิ๊กสไมล์ เวิลด์ จำกัด  ที่มาร่วมพูดคุยโมเดลความร่วมมือ ในเรื่อง Platform ด้านสุขภาพ และแอพพลิเคชั่น Smart SME ที่สตูดิโอ Smart SME วันนี้