ข่าวดี ไทยคอนจัดสอนเมนูสุขภาพจากบุกฟรี ! ข้าวผัดบุก ผัดไทเส้นบุก บัวลอยไข่หวานบุก ในงาน Smart SME EXPO 2019

item

ข่าวดี ! สำหรับผู้รักสุขภาพทุกท่าน บริษัท ไทยคอนจัดไดเอทารี่ จำกัด เปิดสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากบุกแปรรูปในงาน Smart SME EXPO 2019 ฟรี ! ดังนี้ ข้าวผัดบุก สอนโดย คุณอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล เมนูผัดไทยเส้นบุก และบัวลอยไข่หวานบุก สอนโดยอาจารย์ นพวรรณ จงสุขสันติกุล ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมอาชีพ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี รับจำนวนจำกัด

ผู้สนใจลงทะเบียนจองที่นั่งคลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL8g_gr1OnIyCsPjuUHUiwvNTiAG9a5R
_UTill9b72vcJrzQ/viewform