งานปีใหม่ 2560 บริษัท พีเพิลมีเดียกรุ๊ป จำกัด

item

วันที่ 7 มกราคม 2560 บริษัทพีเพิลมีเดียได้จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2560
ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สัมมนา …